Troškovnici radova

Troškovnik je pisani elaborat koji se sastoji od općih uvjeta i niza stavki u kojima je prikazan tekstualni opis radova i iskaz količina potrebnih za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju.

Kvalitetna procjena troškova je neophodan ulazni podatak za donošenje većine važnih odluka prije i tijekom realizacije projekta kao što su: ocjena opravdanosti, definiranje obujma i kvalitete posla, izbor izvođača, nabavka materijala, izvođenje dodatnih radova i drugo.

Troškovnik je predložak po kojem se daje ponuda za radove, odnosno dokument u kojem su po stavkama opisani radovi koji se izvode, materijali i uvjeti iz kojih i po kojima se ti radovi izvode, i sl. Svaka stavka troškovnika sadrži Opis stavke, Jedinicu mjere, Količinu i Jediničnu cijenu. Na osnovi umnoška Količine i Jediničnih cijena, dobiva se Ukupni iznos pojedine stavke, a zbrajanjem Ukupnih iznosa stavaka dobivamo i vrijednost pojedinih vrsta radova.

Kvalitetno izrađen troškovnik temelj je uspješnog odnosa između izvođača i investitora. Paušalne ponude raznih instant poduzeća (bez troškovnika) mogu donijeti isključivo i samo štetu, ili samom izvođaču ili Investitoru, stoga
Troškovnik štiti Vašu investiciju.

Izrađujemo troškovnike radova ovisno o vrsti zahvata:

  • troškovnik novo gradnje & rekonstrukcije & adaptacije & sanacije;
  • troškovnik održavanja;
  • troškovnik za banku;
  • troškovnik izvršenih ulaganja na nekretnini;