Namjena: Turistička
Naručitelj: Ured ovlaštenog arhitekta Željko Vukelić
Lokacija: Župa dubrovačka
Usluga: Izrada troškovnika
Obuhvat: 650,00 m2
Realizacija: 2018.