Namjena: Turistička
Naručitelj: Kuzmanić&Šimunović projekt d.o.o., Split
Lokacija: Sinj
Usluga: Izrada troškovnika
Obuhvat: 500,00 m2
Realizacija: 2021.