Namjena: Turistička
Naručitelj: Crta d.o.o., Dubrovnik
Lokacija: Konavle
Usluga: Izrada troškovnika
Obuhvat: 700,00 m2
Realizacija: 2019.