Namjena: Turistička
Naručitelj: Ured ovlaštenog arhitekta Jurica Jelavić, Split
Lokacija: Split
Usluga: Izrada troškovnika
Obuhvat: 1800,00 m2
Realizacija: 2020.