Namjena: Turistička
Naručitelj: Crta d.o.o., Dubrovnik
Lokacija: Mljet
Usluga: Izrada troškovnika
Obuhvat: 600,00 m2
Realizacija: 2021.