Namjena: Turistička
Naručitelj: Tim bolje d.o.o., Vela Luka
Lokacija: Vela Luka
Usluga: Izrada troškovnika
Obuhvat: 720,00 m2
Realizacija: 2021.