Stambeno poslovna zgrada „T“

Namjena: Stambeno poslovna
Naručitelj: Ured ovlaštenog arhitekta Jurica Jelavić, Split
Lokacija: Split
Usluga: Izrada troškovnika
Obuhvat: 15.000,00 m2
Realizacija: 2020.