Namjena: Stambena
Naručitelj: Skloping d.o.o., Župa dubrovačka
Lokacija: Župa dubrovačka
Usluga: Izrada troškovnika
Obuhvat: 1.200,00 m2
Realizacija: 2017.