Namjena: Stambena

Naručitelj: Crta d.o.o., Dubrovnik

Lokacija: Dubrovnik

Usluga: Izrada troškovnika

Obuhvat: 400,00 m2

Realizacija: 2018.