Namjena: Stambena, turistička

Naručitelj: Crta d.o.o., Dubrovnik

Lokacija: Orašac, Dubrovnik

Usluga: Izrada troškovnika

Obuhvat: 600,00 m2

Realizacija: 2018.