Namjena: Kamp, turistička namjena

Naručitelj: Aping d.o.o., Split

Lokacija: Podaca

Usluga: Izrada troškovnika

Obuhvat: 300,00 m2

Realizacija: 2020.