Namjena: Javna
Naručitelj: Dgd d.o.o., Dubrovnik
Lokacija: Dubrovnik
Usluga: Izrada troškovnika sanacije
Obuhvat: 750,00 m2
Realizacija: 2020.