Hotel„B“

Namjena: Turistička

Naručitelj: Studio Lacroma d.o.o., Dubrovnik

Lokacija: Dubrovnik

Usluga: Izrada troškovnika adaptacije

Obuhvat: 2.500,00 m2

Realizacija: 2018.