Vođenje projekata i konzalting

Sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje nudimo Vam usluge vođenja projekta koje su obvezne u procesu javnih nabava i to u slučaju:

Ulaganja sredstava u izgradnju infrastrukturnih i drugih građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 10.000.000,00 kn (bez PDV-a);

Ulaganja sredstava u izgradnju zgrada ukupne investicijske vrijednosti preko 50.000.000,00 kn (bez PDV-a);

Posjedujemo IPMA-in certifikat za voditelja projekta – razina C – Certificirani voditelj projekta.

Naše usluge vođenja projekata, kao i tehničkog savjetovanja obuhvaćaju::

 • savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova projektiranja, izvođenja, nadzora, revidenata, geodeta, koordinatora zaštite na radu, odnosno svih onih koji su potrebni za realizaciju projekta, a u svrhu zaštite prava i interesa Naručitelja;
 • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje po zahtjevu Naručitelja vezano uz izradu cjelokupne projekte dokumentacije, pripremu tendera i tijekom postupka građenja;
 • koordiniranje svih sudionika u fazi projektiranja i gradnje;
 • suradnja s Naručiteljem pri formiranju tender dokumentacije;
 • pravno savjetovanje pri pripremi dokumentacije za ugovaranje i izrada prijedloga Ugovora;
 • suradnja s javno pravnim tijelima, praćenje tijeka postupka ishođenja potrebnih uvjeta, potvrda i dozvola;
 • stalan angažman Voditelja projekta tijekom provedbe projekta;
 • planiranje i praćenje financijske i vremenske dinamike realizacije projekta;
 • revizija planova provedbe projekta;
 • tjedno i mjesečno izvještavanje o stanju i napretku projekta;
 • stalno tehničko savjetovanje – konzalting tijekom realizacije projekta i njegova stalna tehnička podrška;
 • predlaganje racionalnijih rješenja, po potrebi za određene procese;
 • savjetovanje za eventualna pitanja s područja sigurnosti na gradilištu, radnih uvjeta i propisa;