Stručni nadzor građenja

Nadzorni inženjer kao jedan od sudionika u gradnji sukladno zakonu o gradnji, produžena je ruka Investitora i štiti njegove interese u pogledu cijene, kvalitete i dinamike izvođenja radova. Zajedno sa suradnicima iz drugih struka nudimo Vam nadzor svih radova, odnosno cjelokupnu uslugu nadziranja radova od uvođenja u posao do uporabne dozvole!

Naše usluge nadzora gradnje obuhvaćaju:

 • pregled i analiza dostavljene projektne dokumentacije i troškovnika;
 • analiza ugovora, dinamičkog i financijskog plana prije početka izvođenja radova;
 • nadzor građenja tako da bude u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom, zakonima i pravilima struke;
 • svakodnevna prisutnost na gradilištu, po potrebi koordiniranje sa ostalim sudionicima u gradnji i podizvođačima;
 • kontrola kvalitete radova – vizualni pregledi, pregled atestne dokumentacije, prisustvo kod uzimanja potrebnih uzoraka;
 • održavanje ugovorenih rokova – praćenje odvijanja radova prema planu sa dovoljnim brojem resursa izvođača;
 • vođenje tjednih koordinacijskih sastanaka i sastavljanje zapisnika;
 • izrada i dostava Investitoru mjesečnih izvještaja o napretku radova, problemima, prijedlozima i sl.;
 • usmjeravanje izvođača kod izvođenja određenih radova;
 • pregled izvedenih radova – građevinske knjige, ovjeravanje privremenih i okončane situacije;
 • kontrola analize cijena radova, kontrola van troškovničkih radova;
 • kontrola unošenja podataka u građevinskom dnevniku i ovjera;
 • izrada završnog izvješća nadzornog inženjera;
 • sudjelovanje na Tehničkom pregledu objekta;
 • sudjelovanje u primopredaji radova i sastavljanje zapisnika, te poduzimanje mjera za uklanjanje nedostataka;