Koordinator zaštite na radu

Zaštita na radu služi kako bi se otkrili i otklonili rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu. Zaštita na radu kao skup interdisciplinarnih aktivnosti uređuje mjere, postupke, načela i pravila zaštite na radu kako bi se osnovnim (projektiranim, tehničkim) mjerama rizici na radu eliminirali ili umanjili odnosno sveli na prihvatljivu razinu, te kako bi se nakon primjene osnovnih pravila zaštite na radu i utvrđene razine rizika, prestali rizik sveo na prihvatljivu razinu primjenom posebnih (organizacijskih) pravila zaštite na radu.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječili zastoji u odvijanju tehnoloških/proizvodnih/uslužnih i drugih radnih procesa s mogućim posljedicama za zdravlje i život radnika kao što su ozljede na radu, profesionalne bolesti i druge bolesti u svezi s radom.

Naše usluge zaštite na radu obuhvaćaju:

Koordinator I – Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta

  • Izrada elaborata zaštite na radu;
  • koordinacija primjene načela zaštite na radu u fazi izrade projekta;
  • izrada plana izvođenja radova;
  • izrada dokumentacije, koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe;

Koordinator II – Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova

  • koordinacija izvođenja odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova;
  • usklađivanje plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu;
  • osiguranje suradnje i uzajamnog izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih predstavnika;
  • provjeravanje provode li se radni postupci na siguran način i usklađivanje propisanih aktivnosti;