Namjena: Turistička
Naručitelj: Tlo studio d.o.o., Dubrovnik
Lokacija: Dubrovnik
Usluga: Izrada troškovnika
Obuhvat: 600,00 m2
Realizacija: 2021.