Namjena: Stambena
Naručitelj: Crta d.o.o., Dubrovnik
Lokacija: Mokošica
Usluga: Izrada troškovnika
Obuhvat: 980,00 m2
Realizacija: 2018.