Namjena: Stambena
Naručitelj: Studio Lacroma d.o.o., Dubrovnik
Lokacija: Dubrovnik
Usluga: Izrada troškovnika
Obuhvat: 900,00 m2
Realizacija: 2018.