Namjena: Pomorska luka sa prometnicom i objektima

Naručitelj: Alkar u sridu d.o.o., Sinj

Lokacija: Sustjepan, Dubrovnik

Usluga: Izrada troškovnika

Obuhvat: 2.000,00 m2

Realizacija: 2020.